ورود
شرکت سایپا

شرکت سایپا

برگزاری  2 دوره تست التراسونیک (UT) در سال‌های 95 و 96

شرکت‌ بهره‌بردای راه‌آهن شهری تهران و حومه

شرکت‌ بهره‌بردای راه‌آهن شهری تهران و حومه

انجام پروژه تست التراسونیک پیشرفته(Paut) خط 5 مترو تهران

 

 

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

شرکت پخش فرآورده‌های نفتی

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:
1-دوره بازرسی فنی حین ساخت مخازن تحت فشار (Asme Sec VIII Div1 2017)
2-دوره بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره‌برداری(API 653)
3-دوره بازرسی مکانیزم‌های تخریب تجهیزات فرآیندی(API 571)
5-تست چشمی (VT)
6-تست التراسونیک (UT)

شرکت نصب نیرو

شرکت نصب نیرو

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1- بازرسی رنگ و پوشش‌های صنعتی
2- بازرسی جوش سطح 1و2 (CWI)
3-تست ذرات مغناطیسی(MT)
4-تست مایعات نافذ(PT)
5-تهیه و تدورین دستورالعمل جوشکاری(WPS & PQR)

شرکت فاتح صنعت

شرکت فاتح صنعت

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1-بازرسی سیستم لوله کشی حین بهره برداری بر اساس API570

2-بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق API510

3- تست اولتراسونیک پیشرفته(PAUT)

کرمان موتور

کرمان موتور

برگزاری دوره‌ آموزشی تست چشمی ( VT Level I&II)

 

شرکت ایران ساسول

شرکت ایران ساسول

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1-بازرسی کارخانجات صنعتی API Plant
2-بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس مطابق API570

3-بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق API510

4- تست مایعات نافذ

5- تست ذرات مغناطیسی

6- بازرسی مخازن تحت فشار حین ساخت مطابق ASME Sec VIII

7-بازرسی مخازن ذخیره حین بهره برداری مطابق API653

8- مکانیزمهای تخریب تجهیزات فرآیندی مطابق API571