ورود

تست اولتراسونیک UT Level I&II

محتوی دوره :

 • مقدمه

 -         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

-         تاریخچه و دلایل استفاده از تست اولتراسونیک

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

-         SNT-TC-1A

 

-         سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • آزمون‌های غیر مخرب (VT,MT,PT,RT)

-         اصول

-         تکنیک‌ها

 

-         کاربردها

 • نوسان مکانیکی

-         تعریف نوسان و الزامات ایجاد نوسان

 

-         پارامترهای یک حرکت نوسانی (دامنه، فرکانس، طول موج و دوره تناوب حرکت نوسانی)انواع امواج صوتی

-         الاستیسیته و صلبیت

-         امواج صوتی طولی و عرضی

-         سایر امواج صوتی

-         سرعت امواج صوتی و عوامل تاثیرگذار بر آن

-         صوت پیوسته و صوت پالسی

 • پدیده‌های مرتبط با حرکت صوت

-         معرفی پدیده‌ها

-         برخورد نرمال صوت

-         امپدانس آکوستیک

-         برخورد زاویه‌ای صوت

 

-         قانون اسنل

 • تولید امواج اولتراسونیک

-         پدیده پیزوالکتریک

-         ضخامت و فرکانس کریستال پیزوالکتریک

 

-         انواع پروب‌ها

 • سیستم پالس اکو و تعریف PRF

 

-         انواع پروب‌ها

 • سیستم دسی‌بل
 • تضعیف صوت

-         اثرات هندسی و واگرایی دسته پرتو صوت

-         تفرق صوت

 

-         جذب انرژی صوت

 • روش‌های تست اولتراسونیک
 • پالس صوتی

-         عوامل تاثیرگذار بر پهنای پالس صوتی

-         حساسیت آشکارسازی

 

-         قابلیت تفکیک‌پذیری

 • انواع نمایش نشانه‌ها در تست اولتراسونیک

 

-         A-Scan, B-Scan, C-Scan, D-Scan, P-Scan, S-Scan,…

 

 • تجهیزات تست اولتراسونیک

-         انواع بلوک‌ها

-         انواع دستگاه‌ها

-         انواع اتصالات کابل‌ها

 • آشنایی با دستگاه تست اولتراسونیک
 • کارگاه عملی بررسی صحت عملکرد دستگاه اولتراسونیک
 • کارگاه عملی پروب نرمال

-         کالیبراسیون

-         ضخامت‌سنجی

-         عمق‌یابی

-         تست تورق

 

-         سایزینگ عیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

-         نقطه ایندکس

-         بررسی انحراف از حالت قائم

 

-         یافتن زاویه واقعی پروب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

-         کالیبراسیون مسافت

-         محاسبه فواصل

 

-         محاسبه محل انعکاس‌دهنده‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

-         کالیبراسیون حساسیت و تنظیم دسی‌بل

 

-         رسم خط DAC

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

 

-         محاسبه نسبت ارتفاع اکوی دریافتی به خط مرجع

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای

-         تنظیمات تست اولتراسونیک جوش

-         انواع اسکن

-         اکواستاتیک

 

-         اکودینامیک

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

-         ناپیوستگی‌های جوش و شکل اکوی آن‌ها

-         تغییر شکل اکوی ناپیوستگی‌های جوش در اکو دینامیک

 

-         سایزینگ ناپیوستگی‌ها

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

 

-        تست قطعات دارای جوش معیوب

 • کارگاه عملی پروب زاویه‌ای (کار با قطعات معیوب)

-         کالیبراسیون حساسیت بر اساس استاندارد AWS D1.1

 

-         تست قطعات دارای جوش معیوب

 • انتخاب پروب

-         انتخاب سایز پروب

-         انتخاب فرکانس پروب

 

-         انتخاب زاویه پروب

 • استاندارد

-         استاندارد ASME Sec V

-         حد پذیرش ناپیوستگی‌های جوش بر اساس استاندارد AJSME Sec VIII

-         استاندارد AWS D1.1 و حد پذیرش مربوطه

 

-         نحوه گزارش‌نویسی بر اساس استانداردهای ASME و AWS

طول دوره :

12 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمونهای غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی