ورود

تست رادیوگرافی RT Level I&II

محتوی دوره :

اصول پرتونگاری
نحوه تولید اشعه ایکس و گاما
آشنایی با دستگاه های اشعه ایکس و گاما
پارامترهای تعیین کننده حساسیت فیلم
ساختار فیلم های پرتونگاری
ایمنی و حفاظت در برابر اشعه
تجهیزات ایمنی
شاخص کیفیت تصویر
تکنیک های پرتو نگاری
ظهور و ثبوت فیلم های پرتونگاری
فرایند های جوشکاری و عیوب جوش
عیوب ذاتی و فرایندی
عیوب مصنوعی روی فیلم
تفسیر فیلم های پرتونگاری
آشنایی با استانداردهای پرتو نگاری و تفسیر فیلم
محدوده پذیرش عیوب
گزارش نویسی
کارگاه عملی پرتو نگاری
کارگاه عملی ظهور و ثبوت فیلم
کارگاه عملی تفسیر فیلم

 

طول دوره :

10 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمونهای غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی