ورود

بازرسی رنگ و پوششهای صنعتی

محتوی دوره :

خوردگی و روش های کنترل آن

تعریف رنگ و پوشش و اجزای سازنده آن

شناخت مكانيزم‌هاي مختلف CURING و خشك شدن انواع رنگ‌ها

انواع پوشش های صنعتی و مشخصات فنی آن­ها

تئوری حلالیت و نحوه استفاده از حلال مناسب برای پوشش

انواع آلودگی ها و روش های مقابله

آماده سازی سطوح

روش­های اعمال رنگ

کنترل کیفیت روکش های سطح

عیوب متداول رنگ و پوشش و روش های مقابله با آن

آشنايي با DATA SHEET  رنگها و نحوه استفاده از آن‌ها

تعريف انواع سامانه‌هاي رنگ آميزي مطابق استانداردهای مختلف

اصول و مقررات ايمني مربوطه

آشنايي با استانداردهاي مربوطه و وظابف بازرس

آشنایی با آزمون‌های مرتبط با خوردگی پوشش‌های صنعتی

آشنایی با پوشش‌های ضدخوردگی نوین

طول دوره :

3 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی