ورود

محتوی دوره :

آشنایی با گروه‌بندی و قواعد نامگذاری فولاد
یررسی فولادهای استراکچرهای استاتیکی (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای قطعات انتقال نیرو در دمای محیط (کدهای متداول، خواص، ترکیب، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای فنرهای تخت و مارپیچ (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای مخازن کرایوژنیک (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای اتصالات، لوله و مخازن و قطعات انتقال نیرو در دمای بالا (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای اتصالات، لوله و مخازن، در دمای محیط (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای بلبرینگ در دمای بالا و محیط (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای خوش تراش (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای ابزار برشی HSS (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای فیکسچر، سنبه و ماتریس (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای ولوهای دمای بالا، محیط و پایین (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای نسوز و مقاوم به حرارت (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
بررسی فولادهای اتصالات، لوله و مخازن، قطعات انتقال نیرو مقاوم به خوردگی (کدهای متداول، خواص، ترکیب، تولید، اصول انتخاب و جایگزینی)
آشنایی با منطق ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و عملیات حرارتی هر گروه
آشنایی با کارکردهای کتاب کلیدفولاد و حل چند مثال
آشنایی با اصول معادل‌یابی فولاد در استانداردهای مختلف با کمک کتاب کلید فولاد

 

طول دوره :

3 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین جوش، مهندسین و بازرسین شاغل در واحدهای کنترل و تضمین کیفیت، دپارتمان مهندسی و انتخاب مواد در شرکت‌های سازنده، مشاور و کارفرما در زمینه تجهیزات و سیستم‌های صنعتی