ورود

تقویم آموزشی سال 1403

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره مدت دوره هزینه(تومان) مدرس
ET-03007 تست جریان گردابی ET Level I&II 08 اردیبهشت 3 19 اردیبهشت 3 10 روز 12,000,000 تومان محمد گنجی
UT-03024 تست اولتراسونیک UT Level I&II 22 اردیبهشت 3 01 خرداد 3 8 روز 9,000,000 تومان محمد گنجی
RT-03021 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 05 خرداد 3 09 خرداد 3 5 روز 7,500,000 تومان محمد گنجی
PU-03003 تست آرایه‌های فازی سطح 1 و 2 (تست اولتراسونیک پیشرفته) 19 خرداد 3 31 خرداد 3 10 روز 40,000,000 تومان محمد گنجی