ورود

دوره آمادگی آزمون‌های ASNT Level III- بخش بیسیک

محتوی دوره :

 

  • SNT-TC-IA/CP-189

-         ملاحظات عمومی

-         تفسیر برنامه تایید صلاحیت سطح ASNT III

-         مرور تست‌ها

-         تفسیر CP-189

-         مرور تست‌ها

  • فرآیندهای تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط برای NDT

-         ارتباط آزمون‌های غیر مخرب با فرآیندهای تولید

-         معرفی و فرآیندهای تولید

-         مقدمه‌ای بر خواص مکانیکی مواد

-         ماهیت مواد و تغییرات مواد در حالت جامد

-         فلزات آهنی

-         فلزات غیرآهنی و پلاستیک‌ها

-         روند تولید در فرآیندهای شکل‌دهی

-         ریخته‌گری

-         جوشکاری ( طراحی، فرآیندها و متالورژی)

-         پلاستیک‌ها

-         فورچینگ، نورد و متالورژی پودر

-         تولید ورق

-         اصول ماشین‌کاری

-         فرآیندهای متفرقه

-         عملیات سطحی

-         بازرسی

 -         مرور تست‌ها

  • روش های NDT

-         VT

-         MT

-         PT

-         UT

-         RT

-         ET

-         LT

-         IR

-         AE

-         NR

-         GW

-         MFL

 -        مرور تست‌ها

  • آزمون آزمایشی Basic
  • حل تمرین آزمون

طول دوره :

6 روز

مخاطبان دوره :

متخصصین و کارشناسان سطح دو آزمون‌های غیر مخرب ، سرپرستان واحدهای کنترل کیفی، بازرسی و NDT و متقاضیان شرکت در آزمون سطح سه آزمون‌های غیر مخرب