ورود

محتوی دوره :

  • اهميت و ارزيابي خسارات ناشي از خوردگي
  • انواع پیل­های خوردگي
  • محاسبه میزان سرعت خوردگی
  • حفاظت كاتدي و حفاظت  آندي
  • انواع و کاربردهای ممانعت کننده‌های خوردگی
  • پارامترهای موثر طراحی در کنترل خوردگی
  • تئوری­های مدرن الکتروشیمیایی
  • بررسی انواع خوردگی
  • ارائه راه­های کاهش و کنترل خوردگی
  • بررسی آزمون­های مرتبط با خوردگی

طول دوره :

1 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی