ورود

تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری

محتوی دوره :

 • استاندارد مرحله ساخت و مرحله سرویس
 • معرفی استاندارد تجهیزات مختلف
 • معرفی استاندارد ASME SECTION IX
 • تهیه WPS
 • مطالب سربرگ هر WPS
 • متغیرها
 • متغیر اساسی ESSENTIAL VARIABLE
 • متغیر اساسی تکمیلی SUPPLEMENTARY ESSENTIAL VARIABLE
 • متغیر غیراساسی NONESSENTIAL VARIABLE
 • شرح و توضیح پارامترهای جدول QW-253
 • روش‌های انتخاب FILLER & ELECTRODE  برای مواد همسان و غیر همسان
 • تهیه PQR
 • مراحل تهیه PQR

طول دوره :

3 روز

مخاطبان دوره :

 

مهندسین جوش، مهندسین و بازرسین شاغل در واحدهای کنترل و تضمین کیفیت، دپارتمان جوش و واحدهای طراحی و مهندسی شرکت‌های سازنده، مشاور و کارفرما در زمینه تجهیزات و سیستم‌های صنعتی