ورود

مقدمه‌ای بر اصول تست اولتراسونیک آرایه‌های فازی و تفسیر آن

محتوی دوره :

 • مقدمه‌ای بر امواج فراصوتی، قوانین و اصول فیزیکی حاکم و نکات عمومی تست اولتراسونیک
 • تکنولوژی آرایه‌های فازی ( مقدمه، مزایا و محدودیت‌ها)
 • انواع پروب‌های مورد استفاده در روش آرایه‌های فازی4 اصول تست و نحوه‌ی شکل‌گیری دسته پرتو
 • اسکن الکترونیک
 • فوکوس دسته پرتو
 • نحوه‌ی نمایش نشانه‌ها در تست آرایه‌های فازی
  - A-scan presentation- B- scan presentation- C- scan presentation- D- scan presentation- S- scan presentation8
 • نحوه‌ی کالیبراسیون دستگاه جهت تست آرایه‌های فازی همراه با کارگاه عملی
 • شناخت عیوب و نحوه‌ی تشخیص آنها در تست آرایه‌های فازی و سایزینگ عیوب همراه با کارگاه عملی
 • آَشنایی با استانداردها جهت تست آرایه‌های فازی
 • بررسی حد پذیرش ناپیوستگی‌ها به کمک تست آرایه‌های فازی
 • مستندسازی انجام تست آرایه‌های فازی
 • دستورالعمل‌های تست آرایه‌های فازی
 • کارگاه عملی تفسیر ناپیوستگی‌های تست آرایه‌های فازی

طول دوره :

5

مخاطبان دوره :