ورود

تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II

محتوی دوره :

 

·         روش‌های رایج آزمون‌های غیرمخرب

·         فرآیندهای مختلف ساخت مواد و تجهیزات

·         اصول روش رادیوگرافی

-          مبانی اولیه فیزیکی مواد

-          مواد رادیواکتیو (نحوه تولید وخصوصیات آنها)

-          نیمه عمر و اکتیویته ویژه

-          انواع اشعه­های ایکس و گاما، نحوه تولید و خصوصیات آنها

-          برخورد اشعه با مواد و تأثیرات آن

-          یونیزاسیون، اثر فوتوالکتریک، اثر کامپتون و جفت یون­سازی

-          تضعیف اشعه و حفاظت در برابر آن

-          ضخامت لایه نصف کننده و قانون عکس مربع­ها

-          روش­های تشخیص نوع و میزان اشعه (TLD، Film Badge ،...)

-          تجهیزات پرتودهی و منابع اشعه (دوربین های گاما، تیوب اشعه ایکس، شتاب دهنده­ها، بتاترون­ها و..)

·         تکنیک­های رادیوگرافی

-          طیف الکترومغناطیس

-          قدرت نفوذ و کیفیت اشعه

-          طیف اشعه ایکس

-          طیف اشعه گاما

-          تشکیل سایه و اعوجاج آن

-          عدم وضوح هندسی

-          تعیین عمق عیوب در رادیوگرافی

-          صفحات فزون­ساز

-          فیلم‌های رادیوگرافی و ساختار آن‌ها

-          سرعت فیلم و طبقه بندی آن‌ها

-          عدم وضوح ذاتی فیلم

-          نحوه تشکیل تصویر بر روی فیلم

-          محاسبه زمان پرتودهی

-          محاسبه شدت جریان و ولتاژ پرتودهی ایکس

-          منحنی پرتودهی

-          دانسیته رادیوگرافی و کنتراست

-          منحنی مشخصه(H & D)

-          شاخص کیفیت تصویر (I.Q.I)

-          حساسیت رادیوگرافی و نحوه محاسبه آن

-          کنتراست فیلم، جسم و وضوح

-          عملیات ظهور و ثبوت فیلم­های رادیوگرافی

-          عیوب ناشی از فرآیند ظهور و ثبوت (Artifacts)

·         تکنیک­های پرتودهی

-           تک دیواره

-          دو دیواره (دو تصویر و تک تصویر و بیضوی)

-          روش پانورامیک

-          روش استفاده از چند فیلم بصورت همزمان

·         نشانه­ها، ناپیوستگی­ها و عیوب

-          عیوب فرآیندهای ریخته­گری و تصاویر رادیوگرافی آن‌ها

-          عیوب فرآیندهای شکل دهی و تصاویر رادیوگرافی آن‌ها

-          عیوب روشهای مختلف جوشکاری و تصاویر رادیوگرافی آن‌ها

-          ارزیابی و تفسیر عیوب

·         گزارش نویسی

 

 

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی