ورود

محتوی دوره :

بخش تئوری:
آشنائی با اتصالات جوشی و روشهای مختلف جوشکاری
کلیاتی در خصوص روشهای جوشکاری با گاز محافظ
تشریح روشهای جوشکاری با گاز محافظ (GMAW)، مزایا و محدودیت های فرآیند های GMAW
تشریح جوشکاری به روش مگ (MAG)
انواع گازهای محافظ
انواع مانومتر، انواع میکسچر گاز، انواع تورچ در جوشکاری مگ و میگ
کد فرآیندهایGMAW مطابق استاندارد اروپائی EN
تشریح جوشکاری به روش میگ (MIG)
تشریح انواع فیلر های مصرفی، کد شناسایی و محاسبه فیلرها مطابق استاندارد آمریکائیAWS
آشنائی با جوشکاری فولادهای زنگ نزن
تشریح روش اسپری و روش پالسی در جوشکاری مگ و میگ
آشنائی با جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم
روشهای جوشکاری پیش دستی وپس دستی وکاربرد آنها
بخش عملی:
شنایی با تجهیزات و متعلقات فرآیند مگ، سیستم تغذیه (Wire feeder) و کپسول گاز
آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری مگ
تعیین پارامنرهای جوشکاری برای یک جوش ساده
آشنائی با انجام یک جوش ساده روی ورق فولاد معمولی
تمرین جوشکاری رسوبی روی یک ورق
تمرین جوشکاری رسوبی روی یک ورق
تمرین عملی جهت جوشکاری فولادهای زنگ نزن
تمرین عمای جهت جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

علاقمندان به جوشکاری مگ و میگ MAG/MIG که با جوشکاری برق (الکترود دستی) آشنایی دارند.