ورود

تست آرایه‌های فازی سطح 1 و 2 (تست اولتراسونیک پیشرفته)

محتوی دوره :

تکنولوژی آرایه‌های فازی
تکنولوژی آرایه‌های فازی
انواع پروب‌های مورد استفاده در روش آرایه‌های فازی
اصول تست و نحوه‌ی شکل‌گیری دسته پرتو
اسکن الکترونیک
فوکوس دسته پرتو
نحوه‌ی نمایش نشانه‌ها درست آرایه‌های فازی
نحوه‌ی کالیبراسیون دستگاه جهت تست آرایه‌های فازی
شناخت عیوب و نحوه‌ی تشخیص آنها در تست آرایه‌های فازی و سایزینگ عیوب
آَشنایی با استانداردهای مورد استفاده جهت تست آرایه‌های فازی
بررسی حد پذیرش ناپیوستگی‌ها به کمک تست آرایه‌های فازی
مستندسازی انجام تست آرایه‌های فازی
گزارش نویسی و آشنایی با دستورالعمل‌های تست آرایه‌های فازی

طول دوره :

10

مخاطبان دوره :

مناسب برای :
مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی