ورود

بازرسی اقلام فلزی و مستندات بازرسی در صنعت نفت و گاز

محتوی دوره :

·    مقدمه :

-         آشنایی با اصول بازرسی  و تعاریف و چارت کاری و سازمانی

-         واژگان تخصصی

·        آشنایی با انواع مدارک مرتبط با بازرسی :

-         آشنایی با ITP& QCP

-         آشنایی با استاندارد ISO/IEC 17020

-         الزامات استاندارد EN 10204

-         آشنایی با NCR و اقدام اصلاحی

·        انواع بازرسی :

-   دسته‌بندی انواع بازرسی‌ها، وظایف و نحوه عملکرد

·        چگونگی ارائه نتایج بازرسی و گزارش نویسی :

-   فرمت‌ها / پارامترها  /نحوه ارائه

·        معرفی نکات کاربردی در بازرسی چشمی و ابعادی:

·        بازبینی مدارک:

-   ITP   تجهیزات متفاوت

-     بررسی گواهی کارخانه ای (MTR)

-   روش‌های بررسی اصالت گواهینامه ها  (original or fake?)

-   آزمون‌های غیر مخرب (NDT) متداول در بازرسی

·        بررسی نمونه هایی از گزارش‌ها:

-   مباحث مربوط به شکایت از بازرسی و نحوه برخورد

·        اخلاق حرفه ای (ethics) و ویژگی‌های حرفه ای بازرس

·        ایمنی بازرس

·        ترفندهای پیمانکاری

·        آشنایی با فلنج و جایگاه آن در صنعت

·        بازرسی فلنج

·        آشنایی با لوله و بازرسی لوله

·        بازرسی ورق

·        بازرسی پیچ و مهره

·        آشنایی با شیر های یکطرفه  صنعتی و بازرسی آن‌ها

·        آشنایی با شیر های گشویی صنعتی و بازرسی آن‌ها

·        آشنایی با شیر های پروانه ای صنعتی و بازرسی آن‌ها

·        آشنایی با شیر های گلوب صنعتی و بازرسی  آن‌ها

طول دوره :

7 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی در صنعت نفت و گاز

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی در صنعت نفت و گاز