ورود

محتوی دوره :

-       مقدمه، تعاریف و کاربرد تجهیزات دوار

-       مدیریت بازرسی

-       Risk Assessment of Equipments

-       ساختار ITP تجهیزات

-        فلسفه FFS

·       چگونگی اجرای بازرسی

-       بررسی مستندات و استانداردهای تجهیزات دوار

-       ایستگاه‌ها و جلسات مربوط به بازرسی

-       تهیه گزارش

-        NCRها

·       ابزارها و روش‌های بازرسی تجیزات دوار:

-       Materials Review

-       بازرسی چشمی

-       روش‌های غیر مخرب

-       روش‌های مخرب

-       Pressure/Leak Test

-       Performance/Functional/Mechanical Run Test

-       رنگ وپوشش تجهیز دوار

·       پذیرش نهایی تجهیز دوار:

-       معیارها

-       آخرین بررسی‌ها

-       روش های ارسال و نگهداری تجهیز

-       بازرسی مدارک نهایی تجهیز

·       روش‌های ساخت تجهیز دوار:

-       جوش وعیوب

-       ریخته گری

-       فورجینگ

-       ماشینکاری

-       اسمبل کردن اجزا

-       موارد متالوژیک مرتبط با ساخت تجهیز

·       قطعه شناسی پمپ‌های سانتریفیوژ:

-       انواع پوسته و نام‌گذاری آن‌ها

-       انواع پروانه و رابطه آن‌ها با کمیت سرعت مخصوص

-       انواع سیل (بررسی اجمالی API 682  و پلن های مربوطه) و سیستم‌های سیلینگ در پم‌های سانتریفیوژ

-       انواع روش‌های روانکاری، بیرینگ‌ها و آرایش‌های مختلف نصب آن‌ها در پمپ‌های سانتریفیوژ

 ·        مفاهیم پایه‌ای هیدرولیک پمپ و هیدرولیک سیستم‌های پایپینگ :

-       تعریف مفاهیم فشار و انواع هد  (Static vs. Dynamic)

-       منحنی عملکرد یا مشخصه پمپ‌ها و بحث پیرامون ماهیت نقاط مختلف بر روی منحنی عملکرد (NPSH, BEP,H-Q, Efficiency )

-       قوانین تشابه در پمپ‌ها (Affinity Law)

-       انواع هد در سیستم‌های پایپینگ (Gravity-Static Head, Friction Head, Velocity Head, Total Head)

-       تاثیرات جرم مخصوص بر سیستم لوله کشی پمپ‌های سانتریفیوژ

-       سیستم‌های پمپاژ سری و موازی

-       NPSH ، انواع آن، عوامل تاثیر گذار بر آن و چگونگی محاسبه NPSH موجود در یک سیستم

·        تحویل گیری پمپ در کارخانه (Shop Tests and Acceptance ):

-       Pump’s Fitness for Service Issues

-       بررسی و نظارت بر نصب ادوات مکانیکی و ابزار دقیقی تست شاپ.

-       هیدروتست پوسته پمپ، روش‌ها و نکات.

-       معیار و روش پذیرش گارانتی در نقطه کارکرد (Duty Point) 

-       تاثیر عدم قطعیت در اندازه گیری نقطه کارکرد 

-       تشریح روش تست منحنی مشخصه هد-دبی در کارخانه و چیدمان ادوات و الزامات آن‌ها و روش راستی آزمایی آن.

-        تشریح روش تست منحنی مشخصه Power-Efficiency در کارخانه و توضیح روش راستی آزمایی آن.

-       انواع روش های تست (R)NPSH و معیار های پذیرش در آنها.

-       روش‌های انجام Mechanical Running Test  و نکات کاربردی مربوط به آن.

-       تست ارتعاش (استاندارد ISO 10816) و نویز.

-       String Test و کاربردهای آن.

-       بالانس تجهیزات دوار(مروری بر استاندارد معظم ISO 1940-1 ).

·        تحویل‌گیری و نصب پمپ در سایت (با محوریت استاندارد  API RP 686 و نکات تجربی پروژه‌های انجام شده):

-        بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری

-        جابجایی

-        مباحث مربوط به فندانسیون و بیس پلیت

-        گروت‌ریزی

-        هم محوری و تشریح  کاربردی چگونگی تحویل گرفتن آن از پیمانکار

·        نکات کلیدی در لوله کشی پمپ های سانتریفیوژ

·        مقدمه ای بر کمپرسورها:

-        انواع کمپرسور و تفاوت آن‌ها

-        معرفی استانداردها

-        تعریف مفاهیم اساسی و پایه‌ای در کمپرسورها

-        ساختار کلیITP  در کمپرسورها

·        کمپرسورهای سانتریفوژ:

-        مروری بر استاندارند API 617/672

-        سیستم‌های روانکاری و سیلینگ

-        ITP  در کمپرسورهای سانتریفوژ

-        مواد اولیه و گزارش‌های مربوطه

-        دیتاشیت کمپرسورهای سانتریفیوژ

-        بسته بندی و ارسال

·        انواع تست در کمپرسورهای سانتریفوژ:

-        Mechanical Run Test

-        تشریح تست آیرودینامیک

-        تست هیدرواستیک و نکات آن در کمپرسورهای سانتریفوژ

-        سیل تست از نوع گازی

-        تست ارتعاش

-        تست ترموداینامیک (بررسی اجمالی)

·        کمپرسورهای رفت و برگشتی:

-        مروری بر استاندارند API 618

-        اجزای اصلی کمپرسورهای رفت و برگشتی

-        ITP  در کمپرسورهای رفت و برگشتی

-        مواد اولیه و گزارش های مربوطه

-        دیتا شیت کمپرسورهای رفت و برگشتی

-        بسته بندی و ارسال

·        انواع تست:

-        Mechanical Running Test

-        بازرسی قعطات داخلی کمپرسورهای رفت و برگشتی

-        تست سیستم‌های کنترل و جانبی

-        Receiver Sizing Evaluation Test

-        تست آیروداینامیک

-        تست هیدرو استاتیک

-        Gas Leak Test

-        Bar-Over Test

-        تست ارتعاش

·        کمپرسورهای روتاری (با محوریت اسکرو):

·        کمپرسورهای رفت و برگشتی:

-        مروری بر استاندارد API 619

-        اجزای اصلی کمپرسورهای روتاری

-        ITP  در کمپرسورهای روتاری

-         مواد اولیه و گزارش‌های مربوطه

طول دوره :

7

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی