ورود

محتوی دوره :

 • مقدمه

-         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

-         تاریخچه و دلایل استفاده از تست چشمی

 • تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

-         SNT-TC-1A

-         سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

 • خصوصیات و وظایف بازرس
 • آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط (همراه با کارگاه عملی)
 • فیزیک نور

-         تعاریف

-         خواص نور و طیف امواج الکترومغناطیس

-         پدیده‌‌های فیزیکی مرتبط با نور (شکست، انعکاس ،...)

-         نور پلاریزه

-         تئوری‌های نور

-         اندازه‌گیری‌های مرتبط با نور

 • چشم و بینایی

-         ساختمان چشم

-         دقت بینایی

-         آزمون‌های نزدیک‌بینی و دوربینی

-         تست کور رنگی

 • شرایط محیطی

-         تمیزی سطح

-         نور سطح مورد بازرسی

-         دسترسی به سطح

-         شرایط جوی

-         ایمنی

 • منابع نور
 • تجهیزات اپتیکی

-         ذره‌بین‌ها و میکروسکوپ

-         آینه‌ها

-         بورسکوپ و اندوسکوپ

-         سیستم‌های ویدیویی

-         بازرسی اتوماتیک

 • تجهیزات اندازه‌گیری

-         اندازه‌گیری و سیستم کالیبراسیون

-         تجهیزات اندازه‌گیری

 • اندازه‌گیری دما

-         انواع تجهیزات اندازه‌گیری دما

 • شرایط سطحی

-         زبری سطح

-         تمیزی سطح

-         دمای سطح

-         پوشش سطح

-         رنگ سطح

 • آزمون‌های مخرب

-        اصول

-        تکنیک‌ها

-        کاربردها

 • آزمون‌های غیر مخرب (UT,MT,PT,RT) همراه با کارگاه عملی

-         اصول

 • آزمون‌های غیر مخرب (UT,MT,PT,RT) همراه با کارگاه عملی

-         تکنیک‌ها

-         کاربردها

 

 • دستورالعمل بازرسی چشمی و مستندسازی
 • ثبت نتایج، گزارش‌نویسی و استاندارد

 

طول دوره :

8 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی