ورود

محتوی دوره :

 • واژه شناسی ادوات جانبی 
 • شرایط و صلاحیت اپراتور
 • وظایف اپراتور
 • وظایف و مسئولیت‌‌های دیگر
 • افراد درگیر در باربرداری
 • آشنایی با علایم راهنمای باربرداری
 • کار با اسلینگ سیم بکسلی، اسلینگ زنجیری، شکل و تسمه الیاف پلیمری
 • آشنایی با ادوات زیر قلاب، شامل: شاهین، مگنت، وکیوم، چنگک و ...
 • بازدیدقلاب و سیم بکسل
 • استانداردهای ادوات جانبی
 • مرور بندهای استانداردهای مرجع

طول دوره :

8

مخاطبان دوره :