ورود

تست آرایه‌های فازی سطح 1 و 2 (تست اولتراسونیک پیشرفته)

محتوی دوره :

تکنولوژی آرایه‌های فازی

تکنولوژی آرایه‌های فازی

انواع پروب‌های مورد استفاده در روش آرایه‌های فازی

اصول تست و نحوه‌ی شکل‌گیری دسته پرتو

اسکن الکترونیک

فوکوس دسته پرتو

نحوه‌ی نمایش نشانه‌ها درست آرایه‌های فازی

نحوه‌ی کالیبراسیون دستگاه جهت تست آرایه‌های فازی

شناخت عیوب و نحوه‌ی تشخیص آنها در تست آرایه‌های فازی و سایزینگ عیوب

آَشنایی با استانداردهای مورد استفاده جهت تست آرایه‌های فازی

بررسی حد پذیرش ناپیوستگی‌ها به کمک تست آرایه‌های فازی

مستندسازی انجام تست آرایه‌های فازی 

گزارش نویسی و آشنایی با دستورالعمل‌های تست آرایه‌های فازی 

طول دوره :

10 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی