ورود

بازرسی بویلرها و کوره‌ها در زمان بهره برداری بر اساس استاندارد API573

محتوی دوره :

 • تعیین مبانی طراحی در کوره‌‌‌‌ها و بویلرها
 • انواع متریال‌های رایج در بویلرها و کوره‌ها
 • مکانیزم‌هاي تخریب در بویلرها و کوره‌ها
 • نقش آب و روشهای کنترل مکانیزم‌های تخریب ناشی از کیفیت آب بویلر
 • نقش عناصر موجود در سوخت بویلرها و کوره‌ها
 • روش‌های بازرسی آنلاین در پیشگیری از مکانیزم‌های تخریب مربوطه
 • تعیین بازه زمانی جهت بازرسی
 • ملاحظات ایمنی
 • مقدمات و آماده‌سازي سطوح جهت بازرسی
 • روش‌هاي بازرسی
 • بازرسی‌هاي پیش‌بینی نشده
 • روشهای تعمیراتی بر اساس استاندارد ASME PCC2
 • محاسبه حداقل ضخامت مجاز تیوب‌ها بر اساس استاندارد API 530
 • معرفی استاندارد ASME Sec I – استاندارد ساخت بویلرها

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

کلیه مهندسین،کارشناسان متالورژی، بازرسی فنی، خوردگی، مهندسین تعمیرات، بهره برداری  و متخصصان  مرتبط با بویلرها و کوره‌های مواد نفتی