ورود

تست جریان گردابی ET Level I&II

محتوی دوره :

  • اصول الکتریسیته و مغناطیس
  • اصول تست ادی‌کارنت
  • تجهیزات تست ادی‌کارنت (مدارهای دستگاه ادی‌کارنت، کویل‌های بازرسی و نشان‌گرها)
  • تجهیزات تست ادی‌کارنت (دستگاه سنجش رسانایی الکتریکی، آشکارسازهای ترک، تجهیزات اندازه‌گیری مقاومت و راکتانس القایی، تجهیزات تست پیشرفته، ...)
  • کاربردها و تکنیک‌های آنالیز در تست ادی‌کارنت (جداسازی متغیرها، دیاگرام Impedance-Plane، نمایش‌گر اسیلوسکوپ، آنالیز تست)
  • کاربردهایتست ادی‌کارنت
  • گزارش‌نویسی تست ادی‌کارنت
  • دستورالعمل تست ادی‌کارنت

طول دوره :

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی