ورود

محتوی دوره :

اصول پرتونگاری
نحوه تولید اشعه ایکس و گاما
آشنایی با دستگاه‌های اشعه ایکس و گاما
پارامترهای تعیین‌کننده حساسیت فیلم
ساختار فیلم‌های پرتونگاری
ایمنی و حفاظت در برابر اشعه
تجهیزات ایمنی
شاخص کیفیت تصویر
تکنیک‌های پرتو نگاری
ظهور و ثبوت فیلم‌های پرتونگاری
فرایندهای جوشکاری و عیوب جوش
عیوب ذاتی و فرایندی
عیوب مصنوعی روی فیلم
تفسیر فیلم‌های پرتونگاری
آشنایی با استانداردهای پرتونگاری و تفسیر فیلم
محدوده پذیرش عیوب
گزارش‌‎نویسی
کارگاه عملی پرتو نگاری
کارگاه عملی ظهور و ثبوت فیلم
کارگاه عملی تفسیر فیلم

 

طول دوره :

10 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه‌ی آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی