ورود

مهندسی و بازرسی فنی

بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1
بازرسی ارشد جوش مطابق استاندارد AWS QC-1
تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری
بازرسی رنگ و پوشش‌های صنعتی
لوله کشی صنعتی
بازرسی اقلام فلزی و مستندات بازرسی در صنعت نفت و گاز
بازرس کارخانجات صنعتی API Plant
بازرسی ظروف تحت فشار حین ساخت طبق استاندارد ASME Sec VIII
بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق استاندارد API 510
بازرسی سیستم لوله کشی حین سرویس مطابق با API 570
بازرسی بر مبنای ریسک بر اساس استاندارد API 580
بازرسی مخازن ذخیره در حین بهره برداری مطابق API 653
مکانیزم‌های تخریب تجهیزات فرآیندی مطابق API 571
اصول خوردگی
استانداردهای کاربردی در صنعت نفت و گاز
بازرسی تجهیزات دوار
بازرسی بویلرها و کوره‌ها در زمان بهره برداری بر اساس استاندارد API573
تربیت کارشناس کنترل کیفی در صنعت نفت و گاز
بازرسی و تعمیرات تجهیزات فرآیندی ویژه تعمیرات اساسی بر اساس استاندارد ASME PCC-2
کلید فولاد
معرفی استانداردهای طراحی، ساخت و بازرسی
اپراتوری جرثقیل سقفی
بازرسی کالا و کنترل کیفیت