ورود

تست آرایه‌های فازی سطح 1 و 2 بر روی بتن

محتوی دوره :

تکنولوژی آرایه‌های فازی

انواع پروب‌های مورد استفاده در روش آرایه‌های فازی

اصول تست و نحوه‌ی شکل‌گیری دسته پرتو

اسکن الکترونیک

فوکوس دسته پرتو

نحوه‌ی نمایش نشانه‌های درست آرایه‌های فازی

نحوه‌ی کالیبراسیون دستگاه جهت تست آرایه‌های فازی بر روی بتن

شناخت عیوب و نحوه‌ی تشخیص آن‌ها در تست آرایه‌های فازی و سایزینگ عیوب در بتن

آَشنایی با استانداردهای مورد استفاده جهت تست آرایه‌های فازی بر روی بتن

بررسی حد پذیرش ناپیوستگی‌ها به کمک تست آرایه‌های فازی بر روی بتن

گزارش نویسی و آشنایی با دستورالعمل‌های تست آرایه‌های فازی بر روی بتن

طول دوره :

5 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی