ورود

محتوی دوره :


بخش تئوری:
شنائی با اتصالات جوشی و روشهای مختلف جوشکاری
کلیاتی در خصوص روشهای جوشکاری با گاز محافظ
اهداف دوره و برنامه ارائه آن
تشریح روش جوشکاری تیگ (آرگون)
مزایا و محدودیت های فرآیند تیگ
نواع گازهای محافظ در جوشکاری تیگ (آرگون، هلیوم، مخلوط آرگون و گازهای محافظ پشتی
انواع تورچ (هوا خنک و آب خنک) در جوشکاری تیگ
انواع الکترودهای تنگستنی و خواص آنها
طبقه بندی الکترودهای تنگستن مطابق استاندارد AWS و روشهای تیزکردن آنها
انواع سیم جوش (فیلر) و سیستم تغذیه کننده های سیم جوش
سیم جوش سرد و سیم جوش گرم
آشنائی با جوشکاری فولادهای زنگ نزن
تمرین جوشکاری اتصال بین دو ورق فولادی
آشنایی با کنترل کیف و بازرسی جوش
آشنائی با جوشکاری آلیاژهای آلومنیوم
جریان الکتریکی و قطبیت و جریان پالسی در جوشکاری تیگ
سیستم فرکانس بالا (HF)
بخش عملی:
آشنایی با کارگاه و دستگاههای مختلف جوشکاری، آشنایی با ایمنی در جوشکاری
یی با تجهیزات و متعلقات فرآیند تیگ، کپسول گاز
آشنایی با پارامترهای جوشکاری و نحوه شروع قوس در جوشکاری تیگ
تعیین پارامنرهای جوشکاری برای یک جوش ساده
آشنائی با انجام یک جوش ساده روی ورق فولاد معمولی
تمرین جوشکاری رسوبی روی یک ورق
تمرین عملی جهت جوشکاری روی یک ورق فولاد زنگ نزن
تمرین عملی جهت جوشکاری روی یک ورق آلیاژ آلومنیوم

طول دوره :

4 روز

مخاطبان دوره :

علاقمندان به جوشکاری مگ و میگ MAG/MIG که با جوشکاری برق (الکترود دستی) آشنایی دارند.