ورود

تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II

محتوی دوره :

مقدمه

-         تاریخچه آزمون‌های غیرمخرب

-         تاریخچه و دلایل استفاده از تست ذرات مغناطیسی

تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیرمخرب

-         SNT-TC-1A

 

-         سایر روش‌های تایید صلاحیت پرسنل آزمون‌های غیر مخرب

آشنایی با فرآیندهای مختلف تولید و ناپیوستگی‌های مرتبط

میدان مغناطیسی

خاصیت آهنربایی

تئوری حوزه­‌های مغناطیسی

 - خطوط میدان مغناطیسی

دسته‌بندی مواد براساس خاصیت مغناطیسی

مواد پارامغناطیس

مواد دیامغناطیس

مواد فرومغناطیس(سخت، نرم)

 - هیسترزیس مغناطیسی

نشت فشار مغناطیس

 - اثر ناپیوستگی­‌ها/ نشت میدان مغناطیسی ( از نظر شکل، اندازه، عمق، جهت و ....)

مغناطیس کردن

الکترومغناطیس

قانون دست راست

انواع میدان­های مغناطیس

 

-         تکنیک­های تست ذرات مغناطیس ( میدان­ها، نوار، میدان­های طولی)

انواع جریان­های الکتریکی مورد استفاده برای ایجاد میدان مغناطیسی

میزان جریان مورد نیاز برای ایجاد میدان مغناطیسی

-         روش پراد

 

-         روش Central conductor, Headshot

 

-         روش Cable, Coil

-        Fill Factor

توزیع میدان مغناطیسی

ذرات مغناطیسی

-         پودر ذرات خشک

 

-        پودر ذرات تر

روش­های مغناطیس سازی

-         روش پیوسته Continues

 

-        روش پسماند Residual

انواع روش­های تست ذرات مغناطیسی براساس نحوه دیده شدن زیر نور مرئی و یا فرابنفش

-         روش Color contrast

-         روش Fluorescent

-         طیف امواج الکترومغناطیس و جایگاه نور فرابنفش در آن.

-         منابع نورفرابنفش (UT)

مغناطیس زدایی

-         دلایل

 

-        روش­ها

نشانه‌­های قابل مشاهده در تست ذرات مغناطیسی

-         True Indication

-         False Indication

-         Relevant

 

-         Non relevant indication

کارگاه عملی بررسی، تشخیص و ارزیابی ناپیوستگی‌ها

مستندسازی و استاندارد

-         ثبت نتایج و گزارش نویسی

-         دستورالعمل، آزمایش ذرات مغناطیسی

 

-         استاندارد

 

طول دوره :

3 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی