ورود
  • اجرای علمیات بازرسی فنی آزمونهای غیر مخرب عمومی و پیشرفته
    بر روی تجهیزات و سازه های صنعتی در صنایع مختلف
  • برگزاری دوره های تخصصی
    تربیت متخصصین بازرسی فنی، آزمونهای غیر مخرب و جوش

اطلاعیه ها

1

با نفتا صنعت ناظران آشنا شویم

با ما همراه باشید و در جریان فعالیتهای نفتا صنعت قرار بگیرید.