ورود

شرکت فاتح صنعت

برگزاری دوره‌های آموزشی ذیل:

1-بازرسی سیستم لوله کشی حین بهره برداری بر اساس API570

2-بازرسی ظروف تحت فشار حین سرویس مطابق API510

3- تست اولتراسونیک پیشرفته(PAUT)