ورود

تربیت کارشناس کنترل کیفی در صنعت نفت و گاز

محتوی دوره :

- دوره بازرسی کالا

- دوره اصول خوردگی

- دوره بازرسی رنگ و پوشش‌های صنعتی

- دوره تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری

- دوره استانداردهای کاربردی در صنعت نفت و گاز

- دوره بازرسی تجهیزات دوار

 

طول دوره :

27

مخاطبان دوره :

مهندسین و کارشناسان شاغل در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی

دانشجویان و مهندسین علاقمند به فعالیت در واحدهای کنترل کیفی و بازرسی