ورود

آشنایی با آزمون‌های غیر مخرب عمومی

محتوی دوره :

مقدمه‌ای بر فرآیندهای تولید و سرویس و ناپیوستگی‌های مرتبط

لزوم انجام آزمون‌های غیرمخرب در صنایع مختلف

آشنایی با تست چشمی

آشنایی با تست مایعات نافذ

آشنایی با تست ذرات مغناطیسی

آشنایی با تست امواج فراصوتی

آشنایی با تست رادیوگرافی

طول دوره :

2 روز

مخاطبان دوره :

مهندسین و دانشجویان علاقمند به انجام عملیات بازرسی و تست در زمینه آزمون‌های غیر مخرب، کارشناسان واحدهای کنترل کیفی و بازرسی سیستم‌های صنعتی