ورود

مسعود الهی حصار

متخصص آزمون‌های غیرمخرب عمومی و پیشرفته

مدرس دروه PAUT & TOFD

سطح III التراسونیک پیشرفته (Phased Array)