ورود

خدمات مشاوره و مهندسی


پیش از انجام هر گونه عملیات بازرسی، لازم است تا سازهها و تجهیزات صنعتی، با محاسبات و اصول مهندسی لازم ساخته شده و این مهندسی، حتی حین نصب و سرویس دهی تجهیزات نیز، امری بسیار ضروری و مهم است.
نوشتن دستوالعمل های لازم حتی جهت انجام عملیات بازرسی نیز اهمیت دارد. به نوعی عملیات بازرسی نیز نیازمند هندسی کردن است.
مجموعه نفتا صنعت ناظران، افتخار دارد از پرسنل، مهندسین و مشاورین بهره گیرد که علاوه بر دانش کافی و تحصیلات در بهترین دانشگاههای کشور، دارای تجربه کافی در امر مشاوره و مهندسی هستند.