ورود

تقویم آموزشی سال 1398

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره مدت دوره هزینه(تومان) مدرس
UT-98023 تست اولتراسونیک UT Level I&II 02 بهمن 98 08 اسفند 98 12 روز 1,590,000 محمد گنجی
VT-98027 تست چشمی VT Level I&II 30 بهمن 98 22 اسفند 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
CW-98027 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 30 بهمن 98 22 اسفند 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
PT-98022 تست مایعات نافذ PT Level I&II 14 اسفند 98 16 اسفند 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
MT-98022 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 21 اسفند 98 23 اسفند 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
RT-99021 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 21 فروردین 99 29 فروردین 99 5 روز 890,000 امین گودرزی
UT-99024 تست اولتراسونیک UT Level I&II 21 فروردین 99 25 اردیبهشت 99 12 روز 1,590,000 محمد گنجی