ورود

تقویم آموزشی سال 1397

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره هزینه(تومان) مدرس
WP-97011 تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری 28 آذر 97 05 دی 97 500,000 محمد گنجی
RT-97015 تفسیر فیلم رادیوگرافی RTl Level II 29 آذر 97 07 دی 97 600,000 امین گودرزی
CW-97020 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 30 آذر 97 21 دی 97 750,000 محمد گنجی
UT-97017 تست اولتراسونیک UT Level I&II 13 دی 97 19 بهمن 97 1,350,000 محمد گنجی
PG-97001 لوله کشی صنعتی 18 دی 97 21 دی 97 1,050,000 رضا مرادی
PT-97017 تست مایعات نافذ PT Level I&II 17 بهمن 97 01 بهمن 97 450,000 محمد گنجی
VT-97020 تست چشمی VT Level I&II 18 بهمن 97 10 اسفند 97 650,000 محمد گنجی
CW-97021 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 18 بهمن 97 10 اسفند 97 750,000 محمد گنجی
MT-97017 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 25 بهمن 97 27 بهمن 97 450,000 محمد گنجی
RT-97016 تفسیر فیلم رادیوگرافی RTl Level II 02 اسفند 97 10 اسفند 97 600,000 امین گودرزی
UT-97018 تست اولتراسونیک UT Level I&II 16 اسفند 97 06 اردیبهشت 98 1,350,000 محمد گنجی