ورود

تقویم آموزشی سال 1397

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره هزینه(تومان) مدرس
MT-97017 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 01 اسفند 97 03 اسفند 97 450,000 محمد گنجی
RT-97016 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 09 اسفند 97 17 اسفند 97 600,000 امین گودرزی
UT-97018 تست اولتراسونیک UT Level I&II 16 اسفند 97 06 اردیبهشت 98 1,350,000 محمد گنجی
PT-98018 تست مایعات نافذ PT Level I&II 11 اردیبهشت 98 13 اردیبهشت 98 500,000 محمد گنجی
MT-98018 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 18 اردیبهشت 98 20 اردیبهشت 98 500,000 محمد گنجی
CW-98022 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 19 اردیبهشت 98 10 خرداد 98 900,000 محمد گنجی
VT-98022 تست چشمی VT Level I&II 19 اردیبهشت 98 10 خرداد 98 900,000 محمد گنجی
RT-98017 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 26 اردیبهشت 98 03 خرداد 98 700,000 محمد حسین وطن‌خواه
VT-98023 تست چشمی VT Level I&II 27 تیر 98 18 مرداد 98 900,000 محمد گنجی
CW-98023 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 27 تیر 98 18 مرداد 98 900,000 محمد گنجی
PT-98019 تست مایعات نافذ PT Level I&II 02 مرداد 98 04 مرداد 98 500,000 محمد گنجی
MT-98019 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 09 مرداد 98 11 مرداد 98 500,000 محمد گنجی
RT-98018 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 17 مرداد 98 25 مرداد 98 700,000 امین گودرزی
UT-98020 تست اولتراسونیک UT Level I&II 24 مرداد 98 29 شهریور 98 1,500,000 محمد گنجی