ورود

تقویم آموزشی سال 1398

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره مدت دوره هزینه(تومان) مدرس
PT-98020 تست مایعات نافذ PT Level I&II 24 مهر 98 26 مهر 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
VT-98025 تست چشمی VT Level I&II 25 مهر 98 17 آبان 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
CW-98025 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 25 مهر 98 17 آبان 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
MT-98020 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 01 آبان 98 03 آبان 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
RT-98019 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 08 آبان 98 17 آبان 98 5 روز 890,000 امین گودرزی
UT-98022 تست اولتراسونیک UT Level I&II 23 آبان 98 29 آذر 98 12 روز 1,590,000 محمد گنجی
PT-98021 تست مایعات نافذ PT Level I&II 04 دی 98 06 دی 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
VT-98026 تست چشمی VT Level I&II 05 دی 98 27 دی 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
CW-98026 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 05 دی 98 27 دی 98 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
MT-98021 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 11 دی 98 13 دی 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
RT-98020 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 19 دی 98 27 دی 98 5 روز 890,000 امین گودرزی
UT-98023 تست اولتراسونیک UT Level I&II 03 بهمن 98 11 اسفند 98 12 1,590,000 محمد گنجی
PT-98022 تست مایعات نافذ PT Level I&II 14 اسفند 98 16 اسفند 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
VT-98027 تست چشمی VT Level I&II 15 اسفند 98 29 فروردین 99 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
CW-98027 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 15 اسفند 98 29 فروردین 99 8 روز 1,090,000 محمد گنجی
MT-98022 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 21 اسفند 98 23 اسفند 98 3 روز 500,000 محمد گنجی
RT-99021 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 21 فروردین 99 29 فروردین 99 5 روز 890,000 امین گودرزی