ورود

تقویم آموزشی سال 1398

کد دوره عنوان دوره شروع دوره پایان دوره مدت دوره هزینه(تومان) مدرس
UT-98020 تست اولتراسونیک UT Level I&II 06 تیر 98 18 مرداد 98 12 روز 1,500,000 محمد گنجی
WP-98012 تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری 12 تیر 98 14 تیر 98 3 روز 600,000 محمد گنجی
VT-98024 تست چشمی VT Level I&II 10 مرداد 98 01 شهریور 98 8 روز 1,000,000 محمد گنجی
CW-98024 بازرسی جوش سطح 1 و 2 مطابق استاندارد AWS QC-1 10 مرداد 98 01 شهریور 98 8 روز 1,000,000 محمد گنجی
PT-98019 تست مایعات نافذ PT Level I&II 16 مرداد 98 18 مرداد 98 3 روز 500,000 امین گودرزی
MT-98019 تست ذرات مغناطیسی MT Level I&II 23 مرداد 98 25 مرداد 98 3 روز 500,000 امین گودرزی
RT-98018 تفسیر تست رادیوگرافی RTl Level II 31 مرداد 98 08 شهریور 98 5 روز 700,000 امین گودرزی
UT-98021 تست اولتراسونیک UT Level I&II 07 شهریور 98 12 مهر 98 12 روز 1,500,000 محمد گنجی