ورود
برای مشاهده زیر مجموعه ها روی آیتم مورد نظر کلیک فرمایید
 • بهمن گنجی
  رئیس هیات مدیره

 • محمد گنجی
  مدیر عامل
 • مسعود الهی
  مدیر فنی

 • نسرین علی قارداشی
  مدیر مالی

 • محمد گنجی
  مدیر اداری، پشتیبانی و منابع انسانی

 • نیره بروشان
  مدیر آموزش

 • محمد گنجی
  مدیر بازرگانی و فروش

 • محمد گنجی
  مدیر تضمین کیفیت