ورود

چارت سازمانی

 

بهمن گنجی
رئیس هیئت مدیره
محمد گنجی
مدیر عامل
نیره بروشان
مدیر اداری و قراردادها
مسعود اللهی حصار
مدیر فنی جوش و آزمون های غیر مخرب
محسن کمایی
مدیر نظارت و بازرسی فنی
نسرین علی قارداشی
مدیر مالی
فاطمه شجاع بختیار
مدیر آکادمی نفتا
حسین میرباقری
مدیر تضمین کیفیت
محمد محلوج‌چی
مدیر مناقصات