ورود

رضا مرادی

کارشناس مهندسی مکانیک از دانشگاه هرمزگان و مهندس سیستم های لوله کشی صنعتی

مشاور مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در پروژه توسعه پالایشگاه شازند اراک

مهندس ساخت ساختمان مرکزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی