ورود

ایمان علی بخشی

دکترای مهندسی پلیمر-صنایع رنگ و انتخاب بعنوان دانشجوی برتر

مدرس دوره‌ بازرسی فنی رنگ و پوشش صنایع نفت و گاز و کنترل کیفیت استان تهران

عضو کمیته استاندارد آزمایش‌های مرتبط با رنگ (اداره استاندارد و پژوهشگاه رنگ)

مدرس دانشگاه آزاد شیراز و دانشگاه پیام نور تهران شمال