ورود

حمیدرضا عظیمی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

متخصص در زمینه‌های توربین - بخار (تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی)، موتورهای دیزلی، توربین - گاز (تعمیر و نگهداری)، پمپ ها و کمپرسور

مدرس دوره بازرسی تجهیزات دوار