ورود

محمدرضا سلطان‌محمدی

کارشناس ارشد مهندسی مواد- جوشکاری از دانشگاه تهران

 

عضو کمیته‌ علمی و هیئت داوران کنگره بین‌المللی جوش و روش‌های اتصال

 

عضو کمیته‌ آموزش، مواد مصرفی جوش و فولادهای کم آلیاژ در انستیتو بین‌المللی جوش 

 

عضو کمیته‌ علمی گروه متالورژی جهاد دانشگاهی شریف

مشاور جوش و انتخاب مواد در صنایع مختلف