ورود

امین گودرزی

کارشناس مهندسی هوا فضا از دانشگاه شهید ستاری

سطح III آزمونهای غیر مخرب در رشته های UT و RT بر اساس EN/ISO

مدرس دوره های آزمونهای غیر مخرب