ورود

حضور نفتا صنعت ناظران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه - 11 الی 14 اردیبهشت- غرفه 1628-سالن 38- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

حضور نفتا صنعت ناظران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه - 11 الی 14 اردیبهشت- غرفه 1628-سالن 38- محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

نفتاصنعت ناظران شما را به حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دعوت می‌نماید. وعده دیدار 11 الی 14 اردیبهشت 1398. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 38، غرفه 1628.

نفتاصنعت ناظران شما را به حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی دعوت می‌نماید. وعده دیدار ما، 11 الی 14 اردیبهشت 1398. محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 38، غرفه 1628.